PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI - VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA - PŘIHLÁŠENÍ NA ZKOUŠKU A VYDÁNÍ NOVÉHO (ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO) PRŮKAZU
1
Identifikace žadatele
2
Chybějící údaje o žadateli
3
Žadatel požaduje
4
Požadované přílohy
5
Volba termínu zkoušky
6
Kontrola zadaných údajů
7
Výsledek evidence žádosti
8
Platba správního poplatku
9
Výsledek evidence žádosti
IDENTIFIKACE ŽADATELE
Systém provozuje státní podnik CENDIS.
© 2020 Ministerstvo dopravy a CENDIS s.p. Všechna práva vyhrazena.
logo Ministerstvo dopravy České republiky
logo CENDIS, s.p.